charset=windows-1251" />
Меню
Начало
Актуално
За проекта
Програма
Принципи
Участници
Приятели
Търсене в сайта
Връзка с нас
За проекта PDF Печат Е-мейл

 

 

Да си подадем ръце!

 

 


 

 

Цели на проекта:

 

 

ТЕМА: Младежката инициативност в съвременното общество.


ОБЩА ЦЕЛ: Да се стимулира активността на младите хора за доизграждане и усъвършенстване на собствената личност. Да се повиши разбирането им за правата на човека, за да осъзнаят своето място в гражданското общество и да се провокира тяхната инициативност в посока – активно гражданско участие.


Цел: Да се използват методите на неформалното образование за постигане на образователни цели.


Цел: Да се насърчи активното гражданско участие на младежите.


Цел: Да се информират за принципите на организация на съвременното гражданско общество.


Цел: Да се подпомогне професионалното ориентиране на младите.


Цел: Да се даде гласност на проблемите на младите хора и те сами да вземат участие в тяхното разрешаване.


Цел: Да се придобият знания и умения за целенасочено търсене на информация от различни източници.


Цел: Да се активизира самостоятелната младежка работа и творчески способности.


Цел: Да се създадат умения за комуникация на различни нива и в различни сфери на обществото, за да се подготвят младите хора за своята социална реализация.


Цел: Да се провокира критическото мислене.


Цел: Да създадат и развият уменията за работа в екип.

 

Цел: Да се развиват у личността чувството за самоуважение и уважение към другия, съпричастност, солидарност, толерантност, насърчаване на равнопоставеността на човешкото достойнство – важна част от европейското измерение на понятието гражданство.


Цел: Да се стимулира чувството на отговорност на младите хора към собствените действия и стремежът към лично развитие.


Цел: Да се постигне максимален „умножаващ ефект” – привличане на нови участници в инициативите и партньори на местно и национално ниво. 

 

 


 

 

Основни дейности:

 

 

Дейност 1: Сформиране на група по проекта.


Дейност 2: Създаване на уебсайт и форум по темата и целите на проекта.


Дейност 3: Обявяване на конкурс за създаване на мото и лого на проекта.


Дейност 4: “Между училището и университета” - първи опити за избор на професия.


Дейност 5: Осъществяване на инициативата “Един ден на …”.


Дейност 6: “Между университета и реалната професионална реализация”


Дейност 7: “Какво търсят работодателите?”


Дейност 8: Активно участие в инициативата “Мениджър за един ден” /участниците в проекта са мениджъри за един ден в панагюрски фирми/


Дейност 9: “Младите хора и държавността”


Дейност 10: Организиране на дейности по проекта във Велико Търново.


Дейност 11: Младите хора и социалната адаптация


Дейност 12: “Младите хора и държавността”


Дейност 13: Съвременната младежка демокрация в действие – посещение на дискотека.


Дейност 14: “Младите се опитват да решат проблемите си”


Дейност 15: Посещение на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” /лекция в Юридическия факултет на университета/.


Дейност 16: “Да проявим благотворителност”


Дейност 17: Отпътуването на групата участници в проекта отново в Панагюрище.


Дейност 18: “Младите и институциите”

 

Дейност 19: Изготвяне на отворено призивно писмо “Вижте и чуйте проблемите на младите!” от участниците в проекта /обобщава се информацията от “пътуващия флипчарт” и форума/.


Дейност 20: Изработване на рекламен клип за дейностите по проекта.


Дейност 21: „Нашият свят зависи и от нас!” –  концерт.

 

 


 

 

Последващи дейности:

 

 

1. Призивното писмо “Вижте и чуйте проблемите на младите!” се представя на сесия на ученическия съвет в СОУ “Нешо Бончев” – дискусия.


2. Изпращане на призивното писмо “Вижте и чуйте проблемите на младите!”до :
-    Педагогически съвет на СОУ “Нешо Бончев”
-    Общински съвет – гр. Панагюрище
-    РИО на МОН – гр. Пазарджик
-    МОН


3. Излъчване на рекламен клип за дейностите по проекта в общински и областни кабелни телевизии.


4. Продължава обобщаването на мненията на участниците във форума по проблемите на младите и начините за решаването им.


5. Включване на участниците в проекта в Деня на самоуправлението като организатори и изпълнители.


6. Участие на ученици в заседания на общинската комисия „Култура и образование”.


7. Участие на представители от ученическия съвет при СОУ „Нешо Бончев” в заседания на Общински съвет – гр. Панагюрище.


8. Организиране и провеждане периодично на кръгла маса по проблемите на младите съвместно с училищна и общинска власт на гр. Панагюрище.


9. Направените предложения за решаване на проблеми се довеждат чрез подходяща форма до знанието на МОН.

 

 


 

 

 

Уеб дизайн, изработка на сайтове, изработка на онлайн магазини, интернет реклама - Netvision.bg