Програма

 

 

Програма

/дейности в гр. Панагюрище/

 

 

 

 Декември 2007г.

 І сбирка

 04.12.07г.

 /вторник/

 

 Сформиране на група по проекта.

 

 • Тренинг за опознаване на участниците - очаквания от проекта; “разтопяване на леда”;

 

 • Игри за характеристика на личността /по готова карта отговарят на въпроси за себе си и след това се представят по този начин пред другите участници от групата/.

 

 • кафе-пауза

 

 • Изготвяне на принципи на общуване и работа.


 • Започва да се попълва списък на проблемите на младите хора от участниците в проекта /на “пътуващ флипчарт” – “Вижте и чуйте проблемите на младите!”/. 

 

 04.12.07г. 

 Обявяване на конкурс за създаване на мото и лого на проекта.

  /срок 01.-20.12.07г./

 

 10.12.07г.-31.01.08г.

 

 Създаване на уебсайт и форум по темата и целите на проекта.

 

 20.12.07г

 

 Сформиране на комисия и оценяване резултатите от конкурса.

 

 22.12.07г.

 

 Обявяване на резултатите от конкурса за мото и лого на проекта. Награждаване на победителите.

 

 

 Януари  2008г.04.-15.01.08г

 

 Изработване на рекламни тениски, шапки, химикали и бележници за участниците, с мотото и логото на проекта.

 

 

 ІІ сбирка

 15.01.08г.

 /вторник/

 

 “Между училището и университета” - първи опити за избор на професия.


 • Игра за проучване на интересите на младите хора към съвременните професии.


 • Разделяне на групи по професии.


 • Задача: „Как да стана …..?” /намиране на информация за съответната професия и стъпките по пътя към нея; срок-февруари 2008г./ - работа по групи.


 • Кафе пауза


 • Игра „Атомна бомба” /участници – представители на различни професии/


 Януари 2008г.

 

 Организиране на „Един ден на ……”

/ден на различните професии-посещение на ученици/.

 

 

 Февруари 2008г.

 ІІІ сбирка

 05.02.08г.

 /вторник/

 

 Решаване на задача: „Как да стана …?”  

 

 • Представяне работата по групи пред всички участници в проекта.


 • кафе-пауза


 • “Най-трудно и най-лесно постижимата професия” – дискусия


 • Попълване на “пътуващ флипчарт” – “Вижте и чуйте проблемите на младите!”

 
 

 Февруари 2008г.

 ІV сбирка

 19.02.08г.

 /вторник/

 

 Осъществяване на инициативата “Един ден на …”.

 

 • Работа по групи, разделени като привърженици на различни професии.

 

 • Всяка група присъства на “един ден” от професионалния делник на представител на съответната избрана професия.

 

 • Попълване на оценъчна форма – “Професията – на теория и на практика”.


 20-28.02.08г.

 

 Актуализиране на уебсайта и форума по темата и целите на проекта.

 

 

 Март 2008г.

 V сбирка

 10.03.08г.

 /вторник/
 

 

 “Между университета и реалната професионална реализация”

 

 • “Как да си намеря работа на пазара на труда?” – посещение на Бюро по труда – гр. Панагюрище

 • кафе-пауза

 • Интернет като източник на информация за свободни работни места

 • Актуализиране на “пътуващия флипчарт” – “Вижте и чуйте проблемите на младите!”.

 

 Март 2008г.

 VІ сбирка

 11.03.08г.

 /вторник/
 

 

 “Какво търсят работодателите?”

 

 • Среща с представител на Сдружение на предприемачите – гр. Панагюрище – дискусия по темата

 • кафе-пауза

 • Актуализиране на “пътуващия флипчарт” – “Вижте и чуйте проблемите на младите!”.

 12.03.08г.

 

Активно участие в инициативата “Мениджър за един ден”

 /участниците в проекта са мениджъри за един ден в панагюрски фирми/

 

 04.–12.03.08г.

 

 Установяване на окончателен контакт с SOS Младежки дом от Велико Търново и уточняване на предстоящи съвместни дейности.

 

 

 Март 2008г.

 VІІ сбирка

 24.03.08г.

 /вторник/
 

 “Младите хора и държавността” - популяризиране на институцията омбудсман в училище.

 

 • Разделяне на участниците в проекта /20 ученика/ на  4 групи от 5 участника


 • Игра “Наредете пъзела” – всяка група открива темата за презентацията, която трябва да подготви до 25.03.08г.


 • Зададени теми за презентации:


 1. “История на демокрация”

 2. “Демокрацията в България"

 3. “Демокрацията в Европейския съюз”

 4. “Законите за децата и младите хора” 

 

 • кафе-пауза


 • Упражнение за доверие, комуникация и синхрон в групата.


 До 25.03.08г.

 

 Събиране на информация от различни информационни източници по зададената тема и изготвяне на презентация

/самостоятелна работа по групи/.

 

 До 25.03.08г.

 

 Изготвяне на кръстословица по темата „Принципи на съвременната демокрация”

 

 До 25.03.08г.

 

 Организиране на пътуването и престоя на участниците в проекта във Велико Търново. 

 

 До 25.03.08г.

 

 Организиране на представяне на презентации по поставените теми в реставрираната заседателна зала на Първото учредително народно събрание на свободна България във Велико Търново. 

 

 20-25.03.08г.

 

 Актуализиране на уебсайта и форума по темата и целите на проекта.

 

 27.03.08г.

 

 Отпътуване на групата за Велико Търново. 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕСТОЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Първи ден – четвъртък /27.03.08г./

 

 около 19.00ч.

 

Пристигане и настаняване на участниците.

 

 20.00ч.

 

Вечеря

 


 Втори ден – петък /28.03.08г./

 

от 08.00ч.

до 09.00ч.

Закуска

 

от 09.30ч.

до 10.30ч.


Посещение на SOS Младежки дом от Велико Търново.

Тренинг за взаимно опознаване с новите приятели от Велико Търново

/игра „Кой кой е?”/

от 10.30ч.

до 11.00ч.

 Кафе пауза

 

от 11.00ч.

до 12.00ч.
 

 

 “Младите хора и държавността” - представяне на презентации по поставените теми в реставрираната заседателна зала на Първото учредително народно събрание на свободна България във Велико Търново. /1 част/

от 12.30ч.

до 13.30ч.

Обяд

от 14.00ч.

до 15.00ч.

 “Младите хора и държавността” - представяне на презентации по поставените теми в реставрираната заседателна зала на Първото учредително народно събрание на свободна България във Велико Търново. /2 част/

от 15.00ч.

до 15.30ч.

Кафе пауза

 

от 15.30ч.

до 16.30ч.

Попълване на кръстословици, изготвени предварително от работните групи ученици, по темите на представените презентации. /състезание за време, усвояване на информацията, оценка на постигнатото чрез поднасяне на информация чрез ИКТ/.

(Игри за релаксация)

от 16.30ч. 

 Награждаване на групата-победител в състезанието на тема „Принципи на съвременната демокрация”.

от 16.30ч.

до 17.00ч.

 Актуализиране и допълване на “пътуващия флипчарт” - “Вижте и чуйте проблемите на младите!”.

от 17.00ч.

до 19.00ч.

Свободно време

от 19.00ч.

до 20.00ч.

Вечеря

от 21.00ч. до 23.00ч. 

Съвременната младежка демокрация в действие – посещение на дискотека.

 

Трети ден – събота /29.03.08г./

 

от 08.00ч.

до 09.00ч. 

 Закуска

 от 09.30ч.

 до 10.30ч.

 Участниците се събират на архитектурно-музеен резерват „Царевец” – лекция „Търново – столица на Втората българска държава”.

         

 

         

от 10.30ч.

до 11.00ч.

     

                                 

 

 “Младите се опитват да решат проблемите си”/1част/

 

 • Разделяне на групи като представители на различни власти и страни по проблемите на младите.

 • Работа по групи.

 • Игра за невербална комуникация.

от 11.00ч.

до 11.15ч.

 Кафе-пауза 

от 11.15ч.

до 12.00ч.

 

 “Младите се опитват да решат проблемите си” /2част/

 

 • Разрешаване на казуса.

 • Обобщаване на мнения и резултати.

от 12.30ч.

до 13.30ч.

 Обяд 

от 13.30ч.

до 15.00ч.

 

Свободно време

 

от 15.30ч.

до 16.30ч.

 

 Посещение на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

/лекция в Юридическия факултет на университета/.

 

от 17.00ч.

до 18.30ч.

 

 “Да проявим благотворителност”

/закупуване подаръци за децата от SOS – селище./
 

от 19.00ч.

до 20.00ч.

Вечеря 

от 20.30ч.

до 21.30ч.

Купон без думи 

 

Четвърти ден – неделя /30.03.08г./

 

от 08.00ч.

до 09.00ч.

Закуска 

09.30ч.

Отпътуване за SOS – селище – гр. Трявна 

10.30ч.

Пристигане

 

от 10.30ч.

до 11.30ч.

 

 Посещение на SOS – селище – гр. Трявна.

 

 • раздаване на подаръци и рекламни материали


 • игри за опознаване


 • участниците в проекта и децата от SOS – селището допълват “пътуващия флипчарт” – “Вижте и чуйте проблемите на младите!”

от 12.30ч.

 до 13.30ч. 

Обяд
13.30ч.

Отпътуване за гр. Панагюрище. 

 около17.30ч. 

Пристигане в гр. Панагюрище.

 

 

 


 

 

Дейности и последващи дейности

/в гр. Панагюрище/ 

 

 Април 2008г.

 
Актуализиране на уебсайта и форума по темата и целите на проекта.

 

 

Април 2008г.

VІІІ сбирка

08.04.08г.

/вторник/

 

 “Младите избират…” /1част/

 

 • “Какво и какво от това…?” – игра за оценка на направеното до момента.


 • “Как се провеждат избори в България?” – лекция


 • кафе-пауза


 • игра за  номиниране на организатори на концерт „Нашият свят зависи и от нас”


 • Задача: „Номинираните провеждат предизборна кампания” / 08.04.08г.-15.04.08г./


 

Април 2008г.

ІХ сбирка

15.04.08г.

/вторник/

 

 “Младите избират…” /2част/

 

 • Провеждане на избори за организатори на концерт „Нашият свят зависи и от нас”


 • кафе-пауза


 • Отчитане на резултати от изборите


 • Актуализиране на “пътуващия флипчарт” – “Вижте и чуйте проблемите на младите!”.


 • Тренинг „Оправдаха ли се очакванията ни от проекта?”.


 

До 25.04.08г.

 

 

 Изготвяне на отворено призивно писмо
“Вижте и чуйте проблемите на младите!” от участниците в проекта
/обобщава се информацията от “пътуващия флипчарт” и форума/.

  

 

До 30.04.08г

 

 

Актуализиране на уебсайта и форума по темата и целите на проекта.

 

 

До 30.04.08г.

 

 

Изработване на рекламен клип за дейностите по проекта.

 

 

от 10.04.08г.

до 30.04.08г.

 

 

Организиране на концерт „Нашият свят зависи и от нас!” .

 

 

от 14.04.08г.

до 18.04.08г.

 

 

Предпечат на рекламни брошури за дейността на проекта; покани за концерт; рекламно пано.

 

 

от 21.04.08г.

до 25.04.08г.

 

 

 Печат на рекламни брошури, покани и пано за предстоящия концерт.

 

 

30.04.08г.

 

 

Осъществяване на концерт „Нашият свят зависи и от нас!” .

 

 

Последващи дейности в гр. Панагюрище

 

 

май 2008г.

 

 

 Призивното писмо “Вижте и чуйте проблемите на младите!” се представя на сесия на ученическия съвет в СОУ “Нешо Бончев” – дискусия.

 

 

май 2008г.

 

 

 Изпращане на призивното писмо “Вижте и чуйте проблемите на младите!”до :

 

 • Педагогически съвет на СОУ “Нешо Бончев”


 • Общински съвет – гр. Панагюрище


 • РИО на МОН – гр. Пазарджик


 • МОН


 май-юни 2008г.

 

Излъчване на рекламен клип за дейностите по проекта в общински и областни кабелни телевизии.

 

 срок-постоянен

 

 Продължава обобщаването на мненията на участниците във форума по проблемите на младите и начините за решаването им.

 

 май 2008г.

 

 Включване на участниците в проекта в Деня на самоуправлението като организатори и изпълнители.

 

 срок-постоянен

 

 Участие на ученици в заседания на общинската комисия „Култура и образование”.

 

 срок-постоянен

 

Участие на представители от ученическия съвет при СОУ „Нешо Бончев” в заседания на Общински съвет – гр. Панагюрище.

 

 срок-постоянен

 

 Организиране и провеждане периодично на кръгла маса по проблемите на младите съвместно с училищна и общинска власт на гр. Панагюрище.

 

 срок-постоянен 

 
 Направените предложения за решаване на проблеми се довеждат чрез подходяща форма до знанието на МОН.