Принципи
 

Принципи на работа:

 

 

1.      Работа в екип.
2.      Зачитане на чуждото мнение.
3.      Да не се прекъсваме, а да се изслушваме.
4.      Толерантност към другия.
5.      Да сме отзивчиви.
6.      Да сме честни един към друг.
7.      Да се уважаваме.
8.      Да проявяваме чувство за хумор
9.      Наистина да присъстваме на сбирките.
10.    Кратко, ясно и точно да се изказваме.
11.    Да бъдем равнопоставени (включително с ръководителите на проекта).
12.    Да бъдем търпеливи.
13.    Да не се цепим от колектива.
14.    Да уважаваме чуждото мнение.
15.    Да бъдем истински.
16.    Да приемаме мнението на другите,  но да не отстъпваме от своето.
17.    Да създаваме такава обстановка, в която всеки може свободно да изказва мнението си.
18.    Да бъдем сериозни в точния момент.
19.    Да бъдем добронамерени един към друг.
20.    Всеки да обръща внимание на проблемите, касаещи другите. 

 

 


 
  
Първата ни сбирка, на която формирахме нашите принципи